Esposizioni, Fiere, Convegni, Appuntamenti

• 19. - 23. Februar 2019, didacta - die Bildungsmesse, Cologne

• 18. -21. November 2019, medica - world forum for medicine, Duesseldorf